Ιστορικό

 

1965

1965

Ίδρυση
1970

1970

Μεταφορά εγκαταστάσεων
1976

1976

Συνεργασία με Budani Spa
1985

1985

Πρωτοπόροι στην πλαστικοποίηση
1990

1990

Πρώτη μηχανή UV
1994

1994

Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά
1995

1995

Εισαγωγή της μεταξοτυπίας
2000

2000

Μηχανή πλαστικοποίησης για φύλλα "με παράθυρο"
2001

2001

Π. Γ. Ζαφειρόπουλος: Αναπλ. Διευθύνον Σύμβουλος
2005

2005

Νέο: Πλαστικοποίηση με πολυεστέρα
2005

2005

Νέο: Θερμοτυπία - Ολόγραμμα
2012

2012

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων